Hlavicka
Košík   |  Přihlásit   |  Zaregistrovat      
Celkem: 0 Kč bez DPH, 0 Kč s DPH      

Iglú a radon

Eliminace nebezpečných koncentrací radioaktivních plynů.

Iglú a radon Vytvoření ventilační dutiny s sebou přináší další důležité výhody, mezi něž bezpochyby patří eliminace nebezpečných koncentrací radioaktivních plynů, které přirozeně unikají z některých typů půdy. Mezi ty, které jsou považovány za zvláště zdraví ohrožující, patří radon - prvek obsažený v půdě a ve stavebních materiálech vyráběných přímo ze zemské kůry a vznikající rozpadem prvků, jako jsou uran, bismut, polonium, atd.

Množství radonu přítomného v přírodě závisí proto na místních geologických poměrech.

PROVĚTRÁNÍ A RADON

Radon se ve volné přírodě vyskytuje v malých koncentracích a jeho výskyt není nijak zvlášť nebezpečný. Problémy vznikají v okamžiku, kdy se hromadí a jeho koncentrace se zvyšuje. Díky provětrání podkladní vrstvy stavby se radon odvětrá do volného prostranství a nemůže se hromadit pod stavbou.

Právě důkladná izolace stavby proti radonu chrání zdraví jejích uživatelů.

POROVNÁNÍ PROTIRADONOVÉ IZOLACE FÓLIÍ A PROVĚTRÁNÍM
POMOCÍ DUTINY S IGLÚ

Fóliová izolace proti radonu zabraňuje tomu, aby se tento plyn dostal do vyšších vrstev stavby. Velmi kritická místa - jako jsou prostupy různých vedení skrz fólii - jsou velmi obtížně utěsnitelná. Radon pak může díky trhlinám ve fólii pronikat a zvyšovat svoji koncentraci v užitných prostorách stavby. Každá izolační fólie má svou životnost a po jejím uplynutí nebo i během stavebních prací při její pokládce mohou ve fólii vznikat mikrotrhliny.

Oproti tomu provětrání je metoda, kdy se z podloží stavby tento plyn dostane do okolí objektu. Díky proudění v dutině se nikde nehromadí, ale volně odchází společně se zemní vlhkostí ve vzdušném proudění.

Tisk  Připravit pro tisk     Odeslat e-mailem  Odeslat e-mailem
TOPlist