Mobil na firmu Gabex+420 602 449 232E-mail na firmu Gabexinfo@gabex.cz
PřihlásitZaregistrovat|Celkem:  0 Kč|
Poklopy Gabex

Často kladené dotazy Iglú/Iglú+

1) Jaký je rozdíl mezi tvarovkami Iglú a tvarovkami Iglú+?

Rozdíl mezi těmito tvarovkami je v tloušťce materiálu tvarovky, resp. v její celkové hmotnosti. Prakticky je potom rozdíl v šetrnosti práce při ukládání betonu na tvarovky.

 • na tvarovky IGLÚ se položí armovací síť a je možno na ně čerpat beton. Pevnost tvarovky je 150 kg "nasucho". Tuhost tvarovky navíc zaručuje přesnou spotřebu betonu uvedenou v tabulce.
 • na tvarovky IGLÚ+ (Solido) je třeba vždy položit kari síť a pro transport betonu je třeba na plochu rozložit dřevěné desky, které roznesou hmotnost kolečka s betonem při přejíždění a rozvážení betonu.

Záleží tedy na druhu a velikosti plochy, způsobu betonáže a hlavně na lidech, kteří s materiálem pracují.
Ani u jedné z tvarovek se nevyskytují reklamace, tudíž předpokládáme, že tvarovky plní v obou případech svoji funkci.

2) Jaká podkladová vrstva je vhodná pod tvarovky IGLÚ+ (Solido) – zhuštěný štěrk, nebo vrstva betonu?

Zde záleží především na požadované nosnosti podlahy. Obecně se dá říct, že pro použití na bydlení stačí pod tvarovky štěrkový podsyp, který je zhutněný na min. 40 Mpa. Pro vyšší zatížení – garáže, sklady, kanceláře – je dle konkrétního podloží v místě stavby vhodnější volit skladbu s podkladovým betonem - kvality B 15.

3) Dá-li se jako podkladová vrstva beton, nedojde k omezení provětrání vrstvy pod podkladovým betonem?

Podkladová vrstva betonu sice vytvoří mezivrstvu, nicméně je propustný a vlhkost z podloží skrze něj projde a odvětrá se. Důležité je si uvědomit, že celý proces se odehrává hluboko pod finální podlahou v místech, kde se vlhkost běžně vyskytuje.

4) Jak zajistím spád vodovodního a odpadního potrubí?

Mohu si objednat větší tvarovky např. SO H 25 (nabízí se asi SO H 16) a vést jimi vodovodní podtrubí a odpad z KG trubek o průměru 100mm? Má představa je, že bych pod KG udělal cca po 1,5 m betonové podpěry a takto bych si udělal v celé délce požadovaný spád odpadního potrubí. Po zatvrdnutí betonových podpěr bych pak uložil tvarovky a již bych pokračoval dle vašeho předpisu. Bylo by toto řešení možné?

Pokud chcete použít vyšší tvarovky tak, aby jste mohl docílit požadovanému spádu, není to problém jak způsobem, který uvádíte, tak i vyhloubením drážky v zemině, či fixací jiným způsobem. Vyššími tvarovkami docílíte větší kontaktní plochu obvodové zdi s dutinou. 

5) Objekt je postaven z kamene s výplní hlínou, tak jak se to dělalo dříve.

Chci se zeptat, jak je v místech použití vašich tvarovek vyřešeno zamezení přístupu promrzlého vzduchu tak, aby mráz vlhkou hlínu ve zdi nenarušoval a v konečném důsledku nedošlo vlivem promrzání základové části objektu k narušení statiky . Tento objekt bude sloužit především k rekreaci, takže v zimních měsících se tolik využívat nebude.

Skladba podlahy pro trvale vytápěné nemovitosti zahrnuje tepelnou izolaci. V takovémto případě jsme prováděli měření a z výsledků porovnávání teplot v dutině a venku bylo zřejmé, že vzduch v dutině je o cca 10 stupňů teplejší ( v zimě) než venku. K cyklům zamrzání a tání dochází pod podlahou stejně tak jako na celé budově, nicméně vlivem působení teplot pod podlahou jsou mírnější. K promrzání celé dutiny dochází, ale stejně tak dochází k promrzání obvodových zdí také a ve větší míře s většími rozdíly teplot. Stavební konstrukce jsou proti těmto cyklům v rámci své životnosti dimenzované.

6) Jak se liší skladba podlahy v celoročně vytápěných prostorech oproti rekreačním bez celoročního vytápění?

 • U celoročně vytápěných prostor je nutné nad provětranou podlahou položit vrstvu tepelné izolace a poté položit finální skladbu podlahy zahrnující nosný prvek a nášlapnou vrstvu. Na výšce tepelné izolace se nevyplatí šetřit. Prouděním studeného vzduchu v dutině dochází k ochlazování podlahy a vznikaly by nemalé finanční ztráty na vytápění.
 • Pokud není objekt celoročně vytápěn, mohlo by při jednorázovém zatopení dojít k tomu, že se na podlaze a nebo na stěnách vysráží vlhkost ze vzduchu v místnosti, který se oteplil. Z pohledu zanesení dodatečné kondenzace vody do celé konstrukce je lepší i v rekreačních nevytápěných prostorech nad provětranou dutinu položit vrstvu tepelné izolace a poté další skladbu podlahy.

Záleží na druhu objektu, jeho využití a mnoha dalších technických a specifických parametrech.

7) Pokud použiji tvarovky Solido – SO H16 s výškou pod obloukem 11,8 cm, předpokládám, že výška se rovná i šířce.

Pokud tady budu potřebovat založit odpadní potrubí KG 120, nevím jestli se mi do prostoru vejde, uvážím-li šířku tvarovky 11,8 cm.

Šířka prostoru mezi nožičkami je větší cca 30 cm.

8) Jakou mám zvolit výšku tvarovek pro odvětrání?

Na otázku je snadné odpovědět pravidlem, že čím vyšší tvarovka je, tím větší má dutina kontakt s obvodovou zdí. To znamená, že pokud se mi jedná o odvětrání plochy pod podlahou, mohu použít tvarovky s výškou od 8/12 cm. Společně s dostatečným počtem odvětrávacích komínků zajistím odvedení vlhkosti z plochy pod podlahou.

Pokud však provětráním současně zvažuji odvětrávat také obvodové zdivo, je vhodné použít tvarovky s výškou 16 cm a vyšší. Tvarovka 16 cm výšky vytvoří zhruba 11 cm vysokou celoplošnou dutinu a stejně vysokou kontaktní plochu u zdi. Za dobu omýlání vzduchovým vírem je při této výšce možno pojmout do proudícího vzduchu vlhkost ze zdi a odvést ji mimo objekt.

9) Pro tvorbu podlahy chci použít tvarovky Iglú 20 cm.

Jedná se mi hlavně o umístění výduchů do stěny původně jsem uvažoval o dvou protilehlých rozích, ale dostal jsem obavy, aby v pravém rohu, který je krajový docházelo k cirkulaci vzduchu na západní straně bych vytvořil nasávací a na jižní výfukový pokud vytvořím dva nasávací budu muset vytvořit i dva výfukové? Uvažovaný průměr potrubí 120 dle vašich podkladů. Dále v plánku uvádím celkový rozměr místnosti 4,5m x 3,80m prostor pro tvarovky bude 4 x 3,5 z důvodu zpevnění původního základového věnce a docílení kontaktu s tvarovkami protože základy jsou dost členité na všechny strany sjednotím rozměr betonem.

9) Pro tvorbu podlahy chci použít tvarovky Iglú 20 cm.

Odvětrání

1) Jak umístit nasávací a výfukové komínky?

Jako bližší vysvětlení celé problematiky uvádíme několik příkladů hotového návrhu provětrání.

2) Jak funguje „komínový efekt“?

Komínový efekt je jedním z faktorů, které ovlivňují množství a rychlost proudícího vzduchu v dutině. Dalšími faktory jsou vítr, síla tepelné izolace v podlaze, umístění domu ( řada, samostatný dům, převládající směr větrů v okolí budovy …).

3) Jak zajistit „komínkový efekt“?

Provětrání v dutině pod podlahou funguje i při stejně vysoko vyvedených odvětrávacích komíncích. Na protilehlých stranách domu je vždy rozdíl teplot a tlaku vzduchu. Tlak vzduchu má tendenci vždy se skrze dutinu vyrovnávat a zavede sem přirozeně proudění. 

4) Jak provést vyvedení komínku a jakého převýšení je nutné dosáhnout?

Vyvedení komínků přizpůsobte technickým možnostem vaší stavby, pokud docílíte převýšení 1,5 m, bude to dobré, jestli více o to lepší. Proces vysychání budovy bude trvalý a dlouhodobý. Poměry v dutině se během roku velmi liší, ale bilanční křivka vysychání zůstává kladná. Až dosáhne hodnoty trvalé pro daný materiál, tam se křivka zastaví a drobné výkyvy jsou způsobeny už jen změnou vnějších klimatických podmínek. 

5) Kde a jakým způsobem je nejvhodnější vyvést komínky?

Vyvedení komínku proveďte tam, kde je to možné, ve venkovní strany ve fasádě. V každém případě je nutné komínek tepelně izolovat např. PU pěnou. Pokud je komínek veden ve vnitřní straně domu, je nutné ho důkladně izolovat, protože v místě jeho vedení by se mohla začít srážet vnitřní vlhkost z místnosti.

6) Do jaké výšky tedy umístit odvětrací kanálky?

Obecně se na teplejší straně komínky vyústí výše. A na protilehlé níže. Na straně nasávací je umístěte nad terén, cca 50 cm a na druhé straně dle technických možností stavby. Pokud je to možné, vedou se odvětrávací komínky zasekané ve fasádě tak, aby se vyústily třeba pod věncem.

7) Jaký průměr odvětrávacího kanálku?

Průměr odvětrávacího kanálku je 120mm.

Cenové informace a objednávky zboží

1) Jaká je cena zboží a co je jejím obsahem?

 • Cena tvarovek je uvedena za jeden kus.
 • V ceně tvarovek nejsou zahnuty transportní obaly – palety. Paleta je nevratná.
 • Doprava - při objednání do 10:30 hodin, možnost doručení do dvou pracovních dní.

2) Je mi divné, že cenově SO H27 není v řadě s ostatními, jak je to možné?

Ano to je pravda, tvarovka SO 27 má větší půdorys, tudíž jich je v metru čtverečním méně. Objednává se po kusech.

3) Bude se při objednávce IGLÚ+ používat "dřívějšího označení SOLIDO"?

Solido a název IGLU + je v pořádku, oba názvy tvarovek používáme.  

4) Na jaký e-mail lze zaslat závaznou objednávku, jak dlouho bude trvat její vyřízení a jakým způsobem mohu platit?

 • Jako kontaktní mail můžete použít: info@gabex.cz.
 • Zboží skladem objednané do 10:30 hodin expedujeme týž den, doručení do dvou pracovních dní.
 • Platba může být buď zálohovou fakturou (zde poskytujeme slevu) a nebo dobírkou při převzetí zboží (za poplatek dopravci).
 • Přesné údaje vám sdělíme formou cenové nabídky, pokud nám zašlete údaje jako : počet a výška tvarovek, místo dodání, požadovaný termín dodání – zpracujeme vám nabídku, která bude zahrnovat veškeré náklady.
GABEX, s. r. o.
Barchov 21, 530 02 Pardubice
Mobil: 602 449 232
Telefon: 466 971 575
E-mail: info@gabex.cz
 

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení e-shopu.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení e-shopem a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování e-shopu a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu e-shopu a našich reklamních kampaní. Více informací
Soubory cookies používáme pro pohodlnější nákupní proces a doporučení produktů na základě vašich předchozích výběrů. Tato získaná data jsou používána výhradně pro váš nákupní proces a nejsou použitá mimo tento e-shop. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potřebujeme váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Děkujeme.