Mobil na firmu Gabex+420 602 449 232E-mail na firmu Gabexinfo@gabex.cz
PřihlásitZaregistrovat|Celkem:  0 Kč|
Poklopy Gabex

Iglú a radon

Eliminace nebezpečných koncentrací radioaktivních plynů.

Vytvoření ventilační dutiny s sebou přináší další důležité výhody, mezi něž bezpochyby patří eliminace nebezpečných koncentrací radioaktivních plynů, které přirozeně unikají z některých typů půdy. Mezi ty, které jsou považovány za zvláště zdraví ohrožující, patří radon - prvek obsažený v půdě a ve stavebních materiálech vyráběných přímo ze zemské kůry a vznikající rozpadem prvků, jako jsou uran, bismut, polonium, atd.

Množství radonu přítomného v přírodě závisí proto na místních geologických poměrech.

Provětrání a radon

Radon se ve volné přírodě vyskytuje v malých koncentracích a jeho výskyt není nijak zvlášť nebezpečný. Problémy vznikají v okamžiku, kdy se hromadí a jeho koncentrace se zvyšuje. Díky provětrání podkladní vrstvy stavby se radon odvětrá do volného prostranství a nemůže se hromadit pod stavbou.

Právě důkladná izolace stavby proti radonu chrání zdraví jejích uživatelů.

Porovnání protiradonové izolace fólií a provětráním pomocí dutiny s Iglú

Fóliová izolace proti radonu zabraňuje tomu, aby se tento plyn dostal do vyšších vrstev stavby. Velmi kritická místa - jako jsou prostupy různých vedení skrz fólii - jsou velmi obtížně utěsnitelná. Radon pak může díky trhlinám ve fólii pronikat a zvyšovat svoji koncentraci v užitných prostorách stavby. Každá izolační fólie má svou životnost a po jejím uplynutí nebo i během stavebních prací při její pokládce mohou ve fólii vznikat mikrotrhliny.

Oproti tomu provětrání je metoda, kdy se z podloží stavby tento plyn dostane do okolí objektu. Díky proudění v dutině se nikde nehromadí, ale volně odchází společně se zemní vlhkostí ve vzdušném proudění.

GABEX, s. r. o.
Barchov 21, 530 02 Pardubice
Mobil: 602 449 232
Telefon: 466 971 575
E-mail: info@gabex.cz
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.